Niels Viggo Hansen, nv@nielsviggo.net  

Kursus i forskningsforståelse - teoretisk og pragmatisk.

 

Kursus i forskningsforståelse
for NLP-terapeuter – og evt. andre behandlere

Senest afholdt sept-okt. 2007
Lærer : Niels Viggo Hansen, ph.d., programkoordinator ved SDUKurset er et intensivt forløb i to weekends, med hjemmearbejde. Formålet er at ruste deltagerne bedre til at forstå videnskabelige resultater og begreber, og bruge dem hensigtsmæssigt og effektivt, når man kommunikerer om sit eget arbejde.

Der vil blive lagt vægt på hvordan forskning er en del af den konkrete menneskelige virkelighed, og på strategier for hvordan man som alternativ behandler kan gøre videnskabelig viden og videnskabelig forskning til en forbundsfælle. 

Centrale temaer i kurset:

  • De forskellige typer af sundhedsforskning: klinisk, fysiologisk, humanistisk, osv.

  • Værktøj til at søge, sortere og bruge videnskabelige resultater.

  • Hvornår og hvordan kan man hævde at noget er dokumenteret?

  • Hvordan kan man bruge videnskabelige begreber, resultater og argumenter?

  • Hvem bestemmer hvad der er ”rigtig” videnskab?

  • Hvordan kan man være med til at fremme ny vigtig forskning?

Der vil være ca. 5 timers hjemmearbejde i forbindelse med kurset, og deltagerne er desuden aktive i gruppearbejde og plenum-diskussioner. Endelig gives der vejledninger og hjælpemidler til eget arbejde med litteratursøgning og -gennemgang, mm.