Kursus: psykoterapiens idehistorie og praksisudvikling

Kursus: psykoterapi-feltets idehistorie og praksisudvikling

Kurset giver et håndterligt overblik over hovedtraditionerne i nutidig psykoterapi, deres udvikling, deres rødder og deres virkningshistorie. Kurset giver vordende og etablerede terapeuter en indplacering af deres eget arbejde i et større landskab og sætter ord på sammenhænge og forskelle.

Vi ser blandt andet på feltets dramatiske tilblivelse omkring år 1900 i brydninger mellem medicin, religion og samfundsændringer. Vi følger en række senere sociale og økonomiske udviklinger som har sat og flyttet rammerne – og stadig gør det. Vi går i dybden med videnskabelige og kulturelle strømninger som forskellige psykoterapeut-skoler har “oversat” til praksis – lige fra computermodeller til fænomenologi og eksistentialisme, og fra evolutionsbiologi og neuroscience til mindfulness. Vi udforsker hvordan viden og praktisk indsigt er blevet udviklet og delt inden for det psykoterapeutiske felt, og hvordan man i dag både låner fra hinanden og identificerer sig i kontrast til hinanden.  

Mange oplever modulet som videnstungt, men samtidig fascinerende og underholdende, bl.a. fordi man kommer ind på livet af farverige stjerner som Freud, Jung, Mesmer, Rogers, Ellis, Beck, Perls, Bateson, Kierkegaard, Nietzche, mmfl. Der skabes også forbindelser fra den konkrete terapeutiske praksis til den rolle psykoterapi er begyndt at spille som almen kulturfaktor der præger vores forvaltning af selvbilleder og livsindhold. Men mere specifikt giver kurset en vigtig klangbund i det terapeutiske arbejde og terapeuters kommunikation omkring det.

Kursusmodulet målrettes den specifikke kontekst, og jeg indarbejder gerne litteratur og arbejdsformer de studerende er fortrolige med.

Underviser: Niels Viggo Hansen, ph.d., filosof, fysiker

Format: tre dages kursus / kursus-modul for psykoterapeuter eller psykoterapeut-studerende. Undervejs er der mange eksempler, gruppeprocesser og udforskende dialoger for at gøre indholdet maksimalt vedkommende og frugtbart.

Målretning: Kurset er i første omgang udviklet til en specifik psykoterapi-skole. Det kan målrettes andre skoler eller leveres i en “skole-neutral” form til højskoler etc.

Booking og nærmere information: 
tel: +45 2895 0103
mail: 1@nielsviggohansen.dk