Baggrund

Kontakt

E-mail: nv@nielsviggo.net

Telefon: +45 2895 0103

Facebook: https://www.facebook.com/nielsviggohansen

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/nielsviggo/

Baggrund

Universitetsuddannelse:

Cand.mag. (1993, filosofi og fysik, Aarhus Universitet)

Ph.D. (1999, filosofi, Aarhus Universitet) med en afhandling om natur- og erkendelsesprocesser i bl.a. relativitet og kvantefysik.

Jobs og projekter

Efter studierne arbejdede jeg en årrække som embedsmand og konsulent i et center under Sundhedsministeriet, og kom ad den vej gradvis til at beskæftige mig så meget med patienterfaringer og humanistisk sundhedsvidenskab at jeg pludselig en dag fandt mig selv tilbage i en forskerkarrierre i et helt nyt spor. Jeg har været leder af Center for Forskning i Eksistens og Samfund ved Københavns Universitet hvor vi bl.a. forskede i gruppedynamik, humor og vane-ændringer.

Sideløbende har jeg gennem mange år haft en stærk personlig interesse for meditation og mindfulness, som jeg har praktiseret og formidlet i forskellige former. Jeg er uddannet instruktør i bl.a. Mindfulness-Baseret Stress-Reduktion (MBSR) og jeg har selv grundlagt Delta-programmet – et videnskabeligt baseret mindfulness-program til at understøtte sunde livsstilsændringer for at forebygge livsstilssygdomme – og Moving Meditation – en kropslig og legende indfaldsvinkel til mindfulness og eksistentiel fordybelse.

Jeg har også altid været begejstret for at undervise i videnskabsteori, forskningsmetode og forsknings-forståelse. Det har jeg fået mulighed for i mange vidt forskellige sammenhænge, bl.a. for medicinere, sociologer og psykoterapeuter, altid med vægt på hvordan viden hænger dynamisk sammen med praksis. 

Her vil jeg specielt nævne et kursus i “Forsknings-designs i socialvidenskab”, som jeg selv udviklede og i en årrække varetog på Sociologisk Institut, KU. Kursets bærende pointe er at forskningsdesign er meget mere end formel metode, det er den systematiske og omhyggelige udformning af forskningsarbejde med klarhed og gennemslagskraft ift interesser, ressourcer, organisationer, kulturer mm.

Filosofisk praksis

I årenes løb har kombinationen af humanistiske, filosofiske og meditativ-eksistentielle projekter lært mig så meget om at understøtte andres udviklings- og afklaringsprocesser, at jeg nu tænker at dette er mit egentlige arbejde. Egentlig har jeg nemlig hele tiden først og fremmest set mig selv som filosof – men er bare blevet mere og mere klar over at det væsentligt filosofiske ikke er etablerede positioner og argumenter, men levende indsigter der udvikles i praksis og dialog.

Dialog, oplysning og livslang dannelse

Endelig har jeg i de seneste år engageret mig stærkt i dialogen mellem forskellige kulturers spirituelle værdier og praksisser – i etableringen af en buddhistisk-grundtvigsk højskole – og i diskussioner om hvordan meditative og psykoterapeutiske praksisser på godt og ondt – mest godt – er begyndt at sætte markant præg på vores identitet som individer og kultur. 

Flere detaljer

Portfolio

Formelt CV.

Publikationer