Kursus: psykoterapiens idehistorie og praksisudvikling

Kurset giver et overblik over hovedtraditionerne i nutidig psykoterapi, deres udvikling, deres rødder og deres virkningshistorie.

Psykoterapi er et forbavsende ungt felt, med forbavsende gamle dybe rødder. Vi ser blandt andet på feltets tilblivelse omkring år 1900 i brydninger mellem medicin, religion og samfundsændringer og på en række senere sociale og økonomiske udviklinger som har sat og flyttet rammerne. Vi går i dybden med en række videnskabelige og kulturelle strømninger som forskellige psykoterapeut-skoler har “oversat” til praksis – lige fra computermodeller til eksistentialisme, og fra bevidsthedsfilosofi og mindfulness til darwinistisk biologi. Vi diskuterer hvordan viden og praktisk indsigt udvikles og deles indenfor det psykoterapeutiske felt, og hvordan man i dag både låner fra hinanden og identificerer sig i kontrast til hinanden.  

Kursusindholdet er elementært underholdende bl.a. fordi man kommer ind på livet af farverige stjerner som Freud, Jung, Mesmer, Rogers, Beck, Perls, Bateson, Spinoza, Nietzche… Desuden er psykoterapi i stigende grad blevet alment interessant som kulturfaktor der sætter præg på vores fælles forvaltning af selvbilleder og livsindhold, også for alle dem der aldrig selv træder over tærsklen til et pskoterapeutisk konsultationsrum. Men mere specifikt giver kurset en vigtig klangbund i det terapeutiske arbejde og terapeuters kommunikation omkring det.

Format: tre dages kursus / kursus-modul for psykoterapeuter eller psykoterapeut-studerende. Undervejs er der mange eksempler, gruppeprocesser og udforskende dialoger for at gøre indholdet maksimalt vedkommende og frugtbart.

(Kurset er i første omgang udviklet til en specifik psykoterapi-skole. Det kan målrettes andre skoler eller leveres i en “neutral” form til højskoler etc.)