Baggrund

Universitetsuddannelse:

Cand.mag. (1993, filosofi og fysik, Aarhus Universitet)

Ph.D. (1999, filosofi, Aarhus Universitet) med en afhandling om natur- og erkendelsesprocesser i bl.a. relativitet og kvantefysik.

Jobs og projekter

Efter studierne arbejdede jeg en årrække som embedsmand og konsulent i et center under Sundhedsministeriet, og kom ad den vej gradvis til at beskæftige mig så meget med patienterfaringer og humanistisk sundhedsvidenskab at jeg pludselig en dag fandt mig selv tilbage i en forskerkarrierre i et helt nyt spor. Jeg har været leder af Center for Forskning i Eksistens og Samfund ved Københavns Universitet hvor vi bl.a. forskede i gruppedynamik, humor og vane-ændringer.

Sideløbende har jeg gennem mange år haft en stærk personlig interesse for meditation og mindfulness, som jeg har praktiseret og formidlet i forskellige former. Jeg er uddannet instruktør i bl.a. Mindfulness-Baseret Stress-Reduktion (MBSR) og jeg har selv grundlagt Delta-programmet – et videnskabeligt baseret mindfulness-program til at understøtte sunde livsstilsændringer for at forebygge livsstilssygdomme – og Moving Meditation – en kropslig og legende indfaldsvinkel til mindfulness og eksistentiel fordybelse.

Jeg har også altid været begejstret for at undervise i videnskabsteori, forskningsmetode og forsknings-forståelse. Det har jeg fået mulighed for i mange vidt forskellige sammenhænge, bl.a. for medicinere, sociologer og psykoterapeuter, altid med vægt på hvordan viden hænger dynamisk sammen med praksis. 

Filosofisk praksis

I årenes løb har kombinationen af humanistiske, filosofiske og meditativ-eksistentielle projekter lært mig så meget om at understøtte andres udviklings- og afklaringsprocesser, at jeg nu tænker at dette er mit egentlige arbejde. Egentlig har jeg nemlig hele tiden først og fremmest set mig selv som filosof – men er bare blevet mere og mere klar over at det væsentligt filosofiske ikke er etablerede positioner og argumenter, men levende indsigter der udvikles i praksis og dialog.

Dialog, oplysning og livslang dannelse

Endelig har jeg i de seneste år engageret mig stærkt i dialogen mellem forskellige kulturers spirituelle værdier og praksisser – i etableringen af en buddhistisk-grundtvigsk højskole – og i diskussioner om hvordan meditative og psykoterapeutiske praksisser på godt og ondt – mest godt – er begyndt at sætte markant præg på vores identitet som individer og kultur. 

Detaljeret CV

Mit formelle CV kan læses her.