Kursus: filosofien bag mindfulness

Kursus: filosofien bag mindfulness

Dette onlinekursus udbydes som en invitation til en dybere forståelse af mindfulness gennem filosofiens linse. Samtidig udforsker det hvordan mindfulness gør os bedre til at filosofere.

Kurset består af syv møder på onsdagsaftener. Det er en videreudvikling af et velmodtaget weekendseminar afholdt på Folkeuniversitetet flere gange, og det sigter mod at engagere et bredt publikum med interesse for mindfulness, filosofi, eller begge dele.

Kursets Kerne: Vi kombinerer videns-baggrund fra forskellige perspektiver – kulturhistorie, forskning, eksistentiel filosofi, mm. – med praktisk erfaring, og med refleksion og debat. På den måde sikrer vi en direkte og levende oplevelse af de emner, vi udforsker. Vi vil navigere gennem et landskab af filosofiske spørgsmål og udfordringer, som mindfulness står overfor i den moderne verden, og undersøge, om og hvordan krydsfeltet af mindfulness og filosofi kan berige vores forståelse af os selv og den verden, vi lever i.

Spørgsmål til udforskning og debat:

  • Kan mindfulness være “the missing link” i vores tids bestræbelser for at forstå menneskers indre liv (fx i bevidsthedsfilosofi, neuropsykologi, psykoterapi)?
  • Er mindfulness en del af en selvrealiseringskultur, eller har den grundlæggende at gøre med “selvets udslettelse”?
  • Er den aktuelle mindfulness-forsknings fokus på stressreduktion og performance på vildspor, i forhold til de klassiske kilders bredere ideal om visdom?
  • Hvordan skal vi forholde os til de klassiske former for legitimitet, autoritet og verdensbilleder, som ligger i de traditioner, mindfulness-skoler ofte henter deres metoder og indhold fra?
  • Kan mindfulness gøre dig til en bedre filosof?
  • Kan filosofi fordybe din mindfulness-praksis?

Indhold:
Kurset indeholder en serie af korte, skarpe oplæg, i stedet for længere foredrag – to til tre på hver mødegang – som egner stil til at åbne fælles processer.

Nogle kan måske alligevel opleve kurset som videnstungt, men sigtet er ikke at give dig en tung ballast du skal holde fast på. Du kan slappe af og overlade den del til de materialer vi uddeler. Sigtet er iderimod  at åbne et landskab så brydningerne og udviklingerne omkring mindfulness bliver spændende og håndterlige.

Samtidig er det fascinerende og underholdende, bl.a. fordi man kommer ind på livet af farverige personer, historier og tankeformer. Der skabes også forbindelser fra de klassiske og moderne ideer og din egen praksis til den rolle mindfulness er begyndt at spille som almen kulturfaktor der præger vores forvaltning af selvbilleder og livsindhold. Kurset giver således også en vigtig klangbund for mindfulness-instruktører og andre i feltet, for deres kommunikation omkring det.

Underviser: Niels Viggo Hansen, ph.d., filosof, fysiker – og lærer i mindfulness og meditation gennem årtier.

Format: interagerende online-kursus på syv onsdags-aftner a 2 time. Undervejs er der mange øvelser, eksempler, gruppeprocesser og udforskende dialoger for at gøre indholdet maksimalt vedkommende og frugtbart. Der inviteres også til øvelser og udforskninger, man kan fordybe sig i mellem mødegangene, og kurset kan godt bruges som indføring i en egen mindfulness-praksis – eller forstærkelse, hvis man allerede har en.

Målretning: Kurset henvender sig til alle som har interesse for filosofi, mindfulness og deres indbyrdes dynamik.

Booking og nærmere information: 
tel: +45 2895 0103
mail: 1@nielsviggohansen.dk