Delta-kursus foraar 2024

Der er nu åbent for tilmeldinger til et kursusforløb i delta-programmet. Kurset løber over ni torsdags-aftner og en hel seminardag.

Hvad er delta-programmet? En ny, videnskabeligt baseret og lystbetonet tilgang til at arbejde hen imod frugtbare og levedygtige vaner – hvad enten vi taler om tankevaner, arbejdsvaner eller livsstil. 

Programmet er udviklet gennem en serie af forskningsprojekter ved Københavns Universitet, og integrerer mindfulness og støttende gruppe-dynamik i en helt ny form for vaneændrings-arbejde, hvor lysten, selv-accepten og nysgerrigheden driver værket.

Du får en værktøjskasse af effektive metoder, og du kommer godt i gang med at bruge metoderne på egen hånd. Inkluderet heri er en indføring i mindfulness-meditation på samme grundige måde som i MBSR-programmet, men derudover lærer du en række specifikke metoder til at arbejde med vaner.

Hovedpointen er at hvis man SLÅS med sine vaner, taber man næsten altid i længden. Men man kan gøre noget helt andet: DANSE med dem, dvs. lære dem at kende, se dem i øjnene og eksperimentere i en venlig nysgerrig sammenhæng.

Jeg lægger stor vægt på en levende men samtidig rolig og støttende formidling, så du får hele grundkursets indhold med hjem og fungere i praksis – og også får god lejlighed til at dele erfaringer og bruge dem til at gå dybere. 

Før du starter på forløbet er det godt at afklare at du kan afsætte den nødvendige tid, ikke bare til de ni møder, men også til 2 x 20 minutters træning med mindfulness og andre øvelser på egen hånd hver dag, i det mindste i de 9 uger kurset varer. Derefter håber og tror vi at du vil vælge at fortsætte.

Læs mere på delta-programmets webside.

Uforpligtende og gratis introduktions-aften: Torsdag d. 14. marts 2024, kl 19.00, online

Efter introduktionsmødet er der mulighed for at melde sig til selve forløbet. Man kan selvfølgelig også vælge det fra, eller vente til et senere forløb.

Mødegange: Ni møder på torsdags-aftner kl. 17-20
(4 apr, 11 apr, 18 apr, 25 apr, 2 maj, 16 maj, 30 maj, 13 jun).
Et heldagsmøde lørdag 25. maj

Kursusleder: Niels Viggo Hansen, Ph.D., mindfulnessinstruktør, udvikler af delta-programmet. Desuden gæstebidrag af Karen Johanne Pallesen, Ph.D. og neuropsykolog.

Kursuspris: 5.200 kr inklusive aftenmøder, seminardag og materialer til din egen hjemmetræning

Tilmelding: https://www.delta-programmet.dk/da/tilmelding/