foredrag gammel version

 

Book et foredrag eller workshop: jeg kommer gerne ud og fortræller og/eller udforsker sammen med jer. Foredrag og workshops er en dejlig direkte måde at åbne et specifikt felt af viden og erfaringer, og udforske dets perspektiver i en gruppe – ofte en helt ny gruppe. Jeg lægger vægt på at finde de vinkler der giver “vejgreb” i forhold til deltagerne og inddrage dialog og aktiv refleksion. Hvis emnet lægger op til det, inddrages også praktiske øvelser og erfaringer på stedet.

Foredrags-formatet er 1-2 timer, ofte med en pause i midten. Det kan tilpasses situationen. Workshops er lidt længere og mere praksis-orienterede. Honoraret er ofte 5.000 kr for foredrag og 7.500 kr for workshops, men det kan variere – fx ved særlig store eller små grupper, almennyttige fora uden midler, eller aftaler om helt nye emnefelter.

Emner: Den følgende liste er min “hjemmebane”: foredrag jeg tidligere har holdt, ofte mange gange. Emnerne kan varieres eller strækkes ift deltagergruppen. I er også velkomne til at spørge til nye emner i mit interessefelt – hvis det er filosofisk-praktisk nok, har vi en aftale.

En eksistentiel udforskning af hvad der sker, når vi spørger – og måske svarer – om hvad der giver betydning til hele livet eller bestemte ting. Måske ting vi elsker – eller hader.

Er det en privat sag, eller kan vi blande os i hinandens mening? Er der gode og frugtbare måder at dele mening?

Jeg trækker nogle velvalgte tråde og inspirationer fra klassisk og moderne filosofi, som kan bruges ind i en levende nutidig dialog.

Egner sig både som foredrag og temadag.

Arbejde er blevet noget andet end det var tidligere i historien – det er på én gang blevet en meget større og en meget mindre del af tilværelsen. Vi oplever præstationspres indefra og udefra som aldrig før, og det ligger i tiden at vi ikke bare skal løbe stærkt og løse komplekse opgaver, men også helst opnå personlig selvrealisering gennem arbejdet og karrieren. Samtidig er vi begyndt at tale om mentalt helbred som noget (inden i os) der kan trues af ydre kræfter i form af arbejde, om work-life balance, og om jobs som en serie midlertidige engagementer ved siden af det egentlige, private liv. Og lurende i den måske ikke så fjerne horisont ligger den globale cyber-revolution af produktions-systemer som kan føre til en meget reduceret efterspørgsel efter menneskelige hjerner og hænder.

Oplægget går filosofisk i dybden med hvad vi egentlig kan, vil og føler omkring arbejde og værdiproduktion i den moderne tilværelse. Livsperspektiverne, filosofien og historien er med for at åbne fælles rum for refleksion – ikke som færdige svar, men mere som grobund for både humor og dialog. Sidst men ikke mindst der vi på en række praktiske bud på at fremme dimensionen af mening i jobs og arbejdsrelationer.

Arrangementet egner sig som indgang til visions- og missions-processer, og i det hele taget til at reflektere som team – med højt til loftet.

Egner sig både som foredrag og temadag.

Vaner og vanetænkning være indgroede og sejlivede, både i den enkeltes hverdag og i grupper og organisationer. Hvis man forsøger at flytte eller styre dem med gammeldags metoder – “pisken” og “guleroden” – vil man ofte opleve forbigående succeser på den korte bane, som bare ikke har gennemslagskraft på længere sigt. Dette fænomen er velkendt for de fleste som selv har prøvet at gå på slankekur etc. Det afspejler noget almenmenneskeligt.

Heldigvis findes der andre tilgange til forandringsprocesser, hvor man mobiliserer de stærke underliggende kræfter bag vaner og grupper i stedet for at modarbejde dem, og ny forskning i flere felter har givet systematisk og konkret viden om hvordan det kan hjælpes på vej.

I foredraget deler vi centrale indsigter fra denne forskning – både den vigtige baggrundsforståelse af hvad der ligger bag vaner og traditioner, og en række greb og metoder der gør det muligt at arbejde hen imod sunde bæredygtige forandringer.

Egner sig både som foredrag og temadag.

Vaner og vanetænkning være indgroede og sejlivede, både i den enkeltes hverdag og i grupper og organisationer. Hvis man forsøger at flytte eller styre dem med gammeldags metoder – “pisken” og “guleroden” – vil man ofte opleve forbigående succeser på den korte bane, som bare ikke har gennemslagskraft på længere sigt. Dette fænomen er velkendt for de fleste som selv har prøvet at gå på slankekur etc. Det afspejler noget almenmenneskeligt.

Heldigvis findes der andre tilgange til forandringsprocesser, hvor man mobiliserer de stærke underliggende kræfter bag vaner og grupper i stedet for at modarbejde dem, og ny forskning i flere felter har givet systematisk og konkret viden om hvordan det kan hjælpes på vej.

I foredraget deler vi centrale indsigter fra denne forskning – både den vigtige baggrundsforståelse af hvad der ligger bag vaner og traditioner, og en række greb og metoder der gør det muligt at arbejde hen imod sunde bæredygtige forandringer.

Egner sig både som foredrag og temadag.

Dette foredrag præsenterer forskning i dynamikken hos vellykkede teams, samt hvilke psykologiske variable der har størst effekt på præstationen i teams. 

Her kommer vi blandt andet ind på det vel nok største data-funderede studie af teams – nemlig Googles studie af 182 forskellige teams og hvad de fandt som forudsagde præstationsniveauet. Ligeledes, præsenteres hvordan ligeheder og forskelliger i teams er bestemmende for funktionen og præstationen. 

Slutteligt vil vi diskutere hvordan denne viden kan implementeres i jeres organisation.  

Egner sig både som foredrag og temadag. 

“Mindfulness” står for en familie af meditations-metoder som i dag er blevet velkendt som effektiv stressreduktion og sundhedsfremme. I de seneste år taler man desuden i stigende grad om “compassion” metoder hvor man bl.a. træner evnen til at arbejde med forståelse og indføling for andre mennesker uden selv at brænde ud.

Mindfulness og compassion er langt mere end afstressning – det er en måde at komme i kontakt med erfaringer og perspektiver som kan gøre tilværelsen større og rigere. Det fulde udbytte i arbejdssammenhæng handler måske mere om kreativitet, inspiration og vågenhed for andres perspektiver, end det handler om sundhedsmæssig brandslukning eller optimeret præstation målt på gamle målestokke.

I dette foredrag går vi i dybden, så man både får et fascinerende indblik i metodernes historie og filosofi og en hands-on indføring i hvordan de fungerer og integreres i praksis.

Underviser: Niels Viggo Hansen

Egner sig både som foredrag og temadag. Kontakt os for at booke.

Foredraget er en introduktion til hvordan mindfulnesstræning kan mindske stress og påvirke den mentale og kropslige sundhed. 

Vi mennesker har brug for løbende at kunne tilpasse os forandringer, udfordringer og trusler, og derfor har kroppen indbygget et arsenal af processer som vi kalder “stress”. Følelser – især negative følelser som fx angst – trigger signalveje mellem hjernen og kroppen, som udløser stress. Både medfødte og tillærte processer former vores individuelle reaktioner i belastende situationer. Når stressen bliver langvarig forringer den vores præstationer, og vores psykiske og kropslige helbred. 

Mindfulness betyder at være tilstede i nuet, herunder at fastholde opmærksomheden på behagelige såvel som ubehagelige følelser, og derigennem at lære sig selv og vaneprægede adfærdsmønstre bedre at kende. Gennem mindfulnesstræning kan man blive klog på egne uhensigtsmæssige følelser og handlemønstre, og få skruet ned for stressen.  

Det mest anvendte og veldokumenterede mindfulnessprogram på verdensplan hedder Mindfulness-Baseret Stress Reduktion (MBSR). Vi tager et kig på evidensen for dette programs effekter på hukommelse, stress, angst, depression, smerte mm. 

Underviser: Karen Johanne Pallesen, PhD, ekstern lektor ved Aarhus Universitet
Varighed: 2 timer
Sted: gerne hos jer, alternativt kan vi finde en anden lokation. 
Pris: 12.000 kr, plus moms og dækning af transportudgifter
Kontakt: info@synergia.dk, eller Booking og kontaktformular

Lær om den nyeste forskning og bliv inspireret til at passe på dit mentale helbred – og dermed også kroppens helbred – ind i alderdommen.

Som ældre kan vi hvile på erfaringer og visdom, som gør det lettere at håndtere svære situationer med sindsro. Samtidig er det et faktum, at kroppens modstandskraft gradvist svækkes, og måske må vi leve med kroniske skader og smerter. Alderdommen gør os også socialt sårbare.

Kroppen og psyken er ikke adskilte systemer, som man engang troede, men et sammenhængende system. Det betyder, at ligesom fysisk træning påvirker psyken, gælder det også den anden vej rundt. Det er videnskabeligt dokumenteret, at vores (psykiske) oplevelse af verden har stor betydning for vores fysiske helbred. Især social kontakt og fællesskaber dæmper stress og skaber ro i nervesystemet, så kroppen kan spare på sine ressourcer. Dette er vigtig viden for alle –  når vi ønsker at passe på hinanden i alle aldre.  

Underviser: Karen Johanne Pallesen, PhD, ekstern lektor ved Aarhus Universitet
Varighed: 2 timer
Sted: gerne hos jer, alternativt kan vi i Synergia hjælpe med at finde en lokation 
Pris: 12.000 kr, plus moms og dækning af transportudgifter
Kontakt: info@synergia.dk, eller Booking og kontaktformular

Gennem oplæg, øvelser og dialog gives indblik i den nyeste viden om krop-psyke sammenhænge og stressforebyggelse, og lejlighed til at prøve nogle metoder af på egen krop.

Som ældre kan vi hvile på erfaringer og visdom, som gør det lettere at håndtere svære situationer med sindsro. Samtidig er det et faktum, at kroppens modstandskraft gradvist svækkes, og måske må vi leve med kroniske skader og smerter. Alderdommen gør os også socialt sårbare. At miste nærtstående er hårdt, og vi bliver ekstra udsatte for social isolation. Forskning i aldring og trivsel viser, at sund aldring hænger tæt sammen med evnen til at tilpasse sig disse udfordringer.

Den mindskede smidighed og mobilitet er ikke en afgørende hindring for at pleje kroppens sundhed. Kroppen og psyken er nemlig ikke adskilte systemer, som man engang troede, men et sammenhængende system. Det betyder, at ligesom fysisk træning påvirker psyken, gælder det også den anden vej rundt: Vores (psykiske) oplevelse af verden har stor betydning for vores fysiske helbred, så når vi opsøger oplevelser der gør os glade er det sundt for hele kroppen. Undersøgelser viser samstemmende, at social kontakt og fællesskaber er en særligt virksom tryghedsskabende oplevelse, som dæmper stress og skaber ro i nervesystemet. En rolig krop modvirker at stressen bider sig fast og giver istedet fodfæste til de vigtige restituerende processer. Stress kan også dæmpes med åndedræts- og afspændingsøvelser. Dermed skabes også den ro, som både gør at vi kan finde hvile, og at vi kan os ud mod verden. Dette er ikke længere blot intuitiv viden. I dag kender vi nervesystemet så godt, at det er videnskabeligt dokumenteret. Det hele hænger sammen, og det bedste er, at vi selv kan gøre en forskel!

Underviser: Karen Johanne Pallesen, PhD, ekstern lektor ved Aarhus Universitet
Varighed: 6 timer
Sted: gerne hos jer, alternativt kan vi i Synergia hjælpe med at finde en lokation 
Pris: 20.000 kr, plus moms og dækning af transportudgifter
Kontakt: info@synergia.dk, eller Booking og kontaktformular

Resiliens er et begreb som bruges om modstandsdygtighed mod udfordringer, både på det individuelle plan, i fællesskaber og organisationer. De senere år har budt på mange spændende indsigter om hvad det er der skaber psykologisk resiliens. Socialpsykologien fremhæver den kritiske værdi af  fællesskaber for det enkelte menneskes udvikling og trivsel, mens mind-body forskningen bidrager med årtusindgamle metoder som forankrer os i vores krop og hjælper os til at møde fællesskabet på en autentisk måde. Disse indsigter bakkes op af neurobiologien, der viser at nervesystemet falder til ro, når vi er trygge i vores krop og i vores fællesskaber. Det skaber resiliens, som gør at vi kan vende os ud mod verden og udfolde vores potentiale. 

Underviser: Karen Johanne Pallesen, PhD, ekstern lektor ved Aarhus Universitet
Varighed: 2 timer
Sted: gerne hos jer, alternativt kan vi i Synergia hjælpe med at finde en lokation 
Pris: 12.000 kr, plus moms og dækning af transportudgifter
Kontakt: info@synergia.dk, eller Booking og kontaktformular

Vi ændrer os med alderen, men ændringerne behøver ikke kun handle om tab af kræfter og ressourcer.

Dette arrangement ser på hvordan man støtter teams og arbejdspladser i at blive et sted hvor man kan trives og udvikle sig menneskeligt. Vi lægger grunden med  en videnskabeligt funderet forståelse af alders-forandringer, og samtidig vores kapacitet til at udvikle mange slags “intelligenser” – sociale, kropslige, sproglige, menings-mæssige – livet igennem.

Vi ser på hvordan man kan træne og styrke dette – og høste frugterne. 

Underviser: Karen Johanne Pallesen, Marlene Skovgaard Lyby, Niels Viggo Hansen

Egner sig både som foredrag og temadag. Kontakt os for at booke.

Menneskets evolutionære succes er nært knyttet til vores kognitive færdigheder og store hjerne. Dette har været velkendt i mere end hundrede år, men ny forskning har gjort det stadig mere klart at det først og fremmest handler om en helt bestemt form for kognition som vi bruger mange ressourcer på: evnen til at forstå hinanden og arbejde sammen. Det er afgørende for os at skabe fællesskaber som er præget af tillid og at kunne identificere os med fælles bestræbelser. Og vi udfordres i stigende grad i landskaber med komplekse foranderlige sociale netværk og mere eller mindre langsigtede fælles målsætninger på flere niveauer. 

Gruppedynamik er det vigtige forskningsfelt som kortlægger velfungerende og dysfunktionelle mønstre i fælleskaber – herunder deres inklusion af et “os” og deres udgrænsning af “de andre”, og dertil hørende symboler og værdier.

I foredraget præsenterer vi en række hovedindsigter fra den klassiske gruppedynamik (Lewin, Bion mfl.), fra humor-forskning og fra nutidig social-kognitiv forskning. Vi lægger især vægt på de resultater og metoder som kan bruges i praksis til at bevidstgøre og understøtte elementer af levende og intelligente fællesskab. 

Humor og mindfulness udforskes i teori og praksis, som eksempler på ting vi kan gøre for at vågne op sammen.