Spirituelle fællesskaber – før og nu

Kontemplative Dialoger, 2. Med Jacob Aremark og Niels Viggo Hansen.

Vi byder velkommen igen, i det kontemplative bibliotek. Jacob og Niels Viggo satte sig for at se på erfaringer med forskellige former for fællesskaber og organisationer, som er opstået omkring kontemplative praksisser, oplevelser og livs-veje.

Måske trives det spirituelle liv slet ikke med at betragte verden udefra. Det omtales ofte sådan og kan måske se såda ud, fordi det kontemplative skaber frirum i forhold til de vaner der PLEJER at give en helt bestemt karakter til vores måde at være i verden på. 

Vi kom også ind på hvordan spirituelle fællesskaber over en bred kam har ændret karakter i nyere tid – og på nogle af de dyrekøbte erfaringer, som både vi selv og andre har gjort med spirituelle fællesskaber, og deres styrker og faldgruber.

Hen mod slutningen kommer vi ind på hvordan både vaner og “benspænd” for vaner spiller en nøglerolle i meditation, kampkunst (eller som Jacob påpeger skulle man måske hellere tale om fredskunst). Det åbnede igen nye horisonter, som kræver et tredje møde i det kontemplative bibliotek.

Stay tuned.

Leave a Reply